Power BI

Oppdatering av data
Denne artikkelen beskriver hvordan data blir oppdatert fra underliggende systemer i Elkonor next til Power BI. I motsetning til AX så har vi ikke direkt...
Thu, 5 Jan, 2023 at 9:47 AM