Power BI

Oppdatering av data
Denne artikkelen beskriver hvordan data blir oppdatert fra underliggende systemer i Elkonor next til Power BI. I motsetning til AX så har vi ikke direkt...
Thu, 5 Jan, 2023 ved 9:47 AM
Kom i gang med Power BI
Denne artikkelen gir en introduksjon til bruk av Power BI. Det er en forutsetning at man har fått tilgang til løsningen. INNHOLDSFORTEGNELSE Tilgang o...
Tue, 21 Feb, 2023 ved 10:06 AM