Xledger-Lønn

Xledger - Skattetrekkskonto
Opprette leverandør for overførsel til skattetrekkskonto: Steg 1.   Leverandør-> Leverandører Steg 2.  Søk etter aktuelt selskap (ditt eget )  ...
Tue, 6 Des, 2022 ved 10:27 AM
Xledger- Virksomhetsnummer
Man må da ha rollen Domeneadministrator, så dette må gjøres av support. Virksomhetsnummer må legges inn på enheten i Xledger.  Dersom man har flere ...
Sun, 20 Nov, 2022 ved 11:52 AM
Xledger - Legge opp fast bokføring D1950/K1997
Steg 1.   Bank -> Bankkonti -> Oppsett bokføring  Steg 2: Klikk + For å legge til en ny bokførings mal  Steg 3. Legge opp slik  ...
Sun, 20 Nov, 2022 ved 12:06 PM
Xledger - Stillingsprosent
Hvordan legge inn / endre stillingsprosent på en ansatt i Xledger Følg stegene under Steg 1: Klikk på Lønn/Reise-> Satser og tabeller -> Satsop...
Mon, 14 Nov, 2022 ved 12:12 PM
Xledger- Hente skattekort
Steg 1. Lønn/reise > Lønnskjøring > Skattetrekk oppsett > Velg skattekort forespørsel Steg 2:  Det kommer opp et skjema der man klikker Best...
Fri, 6 Jan, 2023 ved 3:37 PM
Xledger- Sjekke skattekortene på ansatte
Steg 1.   Lønn/reise ->Ansatte –> Skattetrekk Oppsett Steg 2. Gå til kolonneutvalg og velg «flere kolonner» Steg 3.  Velg så siste e...
Sun, 20 Nov, 2022 ved 12:24 PM
Xledger - Firmabil
Steg 1.  Gå til Lønn/Reise > Lønnsoppsett oversikt  Legg eventuelt inn data i søkefeltene øverst i skjermbildet for å begrense søket Klikk på...
Thu, 15 Des, 2022 ved 10:25 AM
Xledger - Feriepengesaldo fra gammelt system
Dere kan legge inn feriepengesaldoer fra gammelt lønnssystem under saldoregisteret dersom dere ønsker det. Lønn/reise -> Ansatte -> Saldoregister   ...
Sun, 20 Nov, 2022 ved 12:44 PM
Xledger - Fagforening forsikringstrekk
Steg 1. Lønn/Reise > Lønnsoppsett oversikt   Fagforening forsikringstrekk: Trekk beløp legges opp i lønnsoppsett oversikten med lønnart 6101. ...
Sun, 20 Nov, 2022 ved 1:19 PM
Xledger- Fagforeningstrekk i prosent %
Steg 1 . Lønn/Reise -> Lønnsgrunnlag -> Lønnsoppsett (Beta) Steg 2.Trykk Finn Steg 3. Trykk så + Ny Steg 4 Legg opp slik:...
Sun, 20 Nov, 2022 ved 2:02 PM