Xledger-Lønn

Xledger - Kom i gang med Xledger Lønn
1. Xledger - Oppsett lønnskjøringer 2. Xledger - Opprette ansatt 3. Xledger - Legge inn individuelle satser / lønnssatser 4. Xledger - Legge ...
Wed, 23 Nov, 2022 at 1:46 PM
Xledger - Oppsett lønnskjøringer
Steg 1.   Lønn/Reise->Lønnkjøringsoppsett Steg 2: Klikk +  Se eksempel under ...
Sun, 20 Nov, 2022 at 11:15 AM
Xledger - Opprette ansatt
Steg 1.   Lønn/Reise-> Ansatte Trykk på Lønn/Reise i toppmenyen  Velg deretter Ansatte :  Steg 2: Klikk + For å legge til en ny ansat...
Sun, 13 Nov, 2022 at 12:17 PM
Xledger - Legge inn individuelle satser / lønnssatser
Følg stegene under Steg 1: Klikk på Lønn/Reise-> Satser og tabeller -> Satsoppsett. Steg 2: Klikk deretter i neste vindu på den grønne + k...
Sun, 20 Nov, 2022 at 11:02 AM
Xledger - Legge inn lønnsopplysninger på en ansatt
For å legge inn lønnsopplysninger på en ansatt Steg 1.  Gå til Lønn/Reise > Lønnsoppsett oversikt  Legg eventuelt inn data i søkefeltene øver...
Wed, 7 Des, 2022 at 1:13 PM
Xledger - Tidligere ansatt kommer tilbake
Dersom en tidligere ansatt starter igjen, så fjerner du datoene under «ansatt fra» og «ansatt til» og «sluttgrunn» på ansattkortet.  Deretter  legger...
Sun, 13 Nov, 2022 at 12:04 PM
Xledger - Feriepengesats
Feriepengesats legges opp under satsoppsett. Standard er satsen satt til 12% Steg 1: Klikk på Lønn/Reise-> Satser og tabeller -> Satso...
Mon, 14 Nov, 2022 at 1:35 PM
Xledger - Pensjonsleverandør
Hvordan registrere pensjonsleverandør i Xledger Steg 1: Klikk på Administrasjon -> Objekter -> Objektsverdier Steg 2.  Søk opp «pensjons...
Sun, 13 Nov, 2022 at 12:31 PM
Xledger - Skattetrekkskonto
Opprette leverandør for overførsel til skattetrekkskonto: Steg 1.   Leverandør-> Leverandører Steg 2.  Søk etter aktuelt selskap (ditt eget )  ...
Tue, 6 Des, 2022 at 10:27 AM
Xledger- Virksomhetsnummer
Man må da ha rollen Domeneadministrator, så dette må gjøres av support. Virksomhetsnummer må legges inn på enheten i Xledger.  Dersom man har flere ...
Sun, 20 Nov, 2022 at 11:52 AM