Eye-share

Eye-Share mobile bruker veiledning
For å få tilgang til Eye-Share mobile gå til adressen https://eyeshare.elkonor.no/ på nettbrett eller mobil Login med brukernavnet som starter med 1047...
Thu, 2 Feb, 2017 ved 3:26 PM
Endre standard kontotype ved kontering
For å endre til prosjekt som standard kontotype ved kontering gjør følgende Gå til bruker profilen din oppe i høyre hjørne. Klikk pil og velg "...
Wed, 9 Mar, 2016 ved 9:05 PM
Feil ved åpning av Eyeshare: You need to upgrade Internet explorer to version 8 or higher in order to view eye-share.
Får denne feilmeldingen når du prøver å starte Eye-share må du endre en innstilling. Start Internett Explorer, velg Verktøy - Innstillinger ...
Wed, 11 Feb, 2015 ved 12:09 PM
Får ikke logget på Eye-share?
Om du får disse skjermbildene når du vil gå inn på Eye-share, kan det tyde på at du trenger å skifte Citrix-passord.
Thu, 31 Jan, 2019 ved 8:20 AM
Godkjenning av faktura koblet mot bestilling i AX
Dersom man ønsker å få inn faktura i Eye-share som varelinjer i AX må man bruke funksjonaliteten rundt bestilling, på lik linje som man bruker bestilling ve...
Fri, 7 Mar, 2014 ved 11:46 AM
Aktivere faktura som er Avvist
For å aktivere faktura i Eye-share som tidligere er avvist går du inn på Avvist og søker frem aktuell faktura ved å benytte søkeboksene øverst. S...
Fri, 7 Mar, 2014 ved 2:57 PM
This eye-share document requires your attention
Denne meldingen skyldes at faktura ikke har blitt behandlet innen tidsfrist. Ligger det faktura i eye-share som ikke er godkjent og med mer enn 6 dager side...
Thu, 20 Nov, 2014 ved 10:43 AM
Feilmelding "Tax exempt number må angis"
Feilmelding som kan komme ved kjøring av "Overføring til journaler": Meldingen skyldes at det mangler organisasjonsnummer på leverandør...
Fri, 21 Nov, 2014 ved 10:30 AM
Feilmelding postering bestilling: Negativt beløp ikke tillatt
Dette løses ved å fjerne prosjektkoblingen på bestillingen og den aktuelle varelinjen
Tue, 22 Mai, 2018 ved 1:10 PM
Feilmelding: En eller flere konteringslinjer har en bruker som ikke finnes i attestasjonsoppsettet
Problem: Får feilmeldingen "En eller flere konteringslinjer har en bruker som ikke finnes i attestasjonsoppsettet" når man godkjenner en faktura. ...
Tue, 12 Jan, 2016 ved 5:01 PM