SpeedyCraft

Uttak av varer til Ordre i SpeedyCraft
SpeedyCraft Ordre –> Produkter Trykk på Ordre , velg orderen du øsnker å registrerer varer på Trykk på Produkter Trykk på + for å registrere va...
Fri, 13 Jul, 2018 ved 10:04 AM
Installasjon av SpeedyCraft på telefon/nettbrett samt kobling mot AX.
Beskriver hvordan man installerer SpeedyCraft for Android-baserte enheter. Bruk webleseren på mobilen og gå til http://www.devinco.com, gå til Brukerst...
Mon, 12 Des, 2022 ved 11:56 AM
Telling lager i SpeedyCraft
Beskriver hvordan man utfører telling i SpeedyCraft. Viktig å merke seg at beholdning er sendt fra AX til SC i forkant og oppsett ellers er riktig for at d...
Wed, 18 Jan, 2017 ved 9:13 AM
Hvordan lage egne skjema i SpeedyCraft
Vedlagte dokument beskriver hvordan man selv kan lage skjema i SC admin.
Wed, 18 Jun, 2014 ved 9:45 PM
Opprette ordre i SpeedyCraft
Klikk på Ordre Klikk på Pluss tegnet Velg ny ordre eller under ordre til allerede åpnet prosjekt og velg kunde ...
Mon, 18 Jan, 2016 ved 12:25 PM
Opprette ny kunde i SpeedyCraft
Klikk på Kunde Klikk på Pluss tegnet Fyll inn detlajer og klikk på lagre knappen Synkroniser Speedycraft en...
Mon, 18 Jan, 2016 ved 12:25 PM
Sende varer over til Speedy craft
Om det legges inn nye varer eller man ønsker oppdaterte priser ut på Speedy Craft enhetene gjør følgende.  Gå til SpeedyCraft modulen Under p...
Thu, 10 Mar, 2016 ved 11:38 AM
Feilmelding ved manuell import fra SpeedyCraft (Kan ikke kjøre innlesning fra SpeedyCraft. Innlesning kjører allerede)
Som hovedregel kjøres import fra Speedycraft 1 gang pr time. Men om man kjører den manuelt, kan det være at denne meldingen kommer fram: For å løse op...
Tue, 28 Aug, 2018 ved 1:26 PM
Flytte skjema i SpeedyCraft Admin
Hvordan flytte skjemaer fra et prosjekt til et annet i SpeedyCraft Admin. Velg prosjektet du skal flytte skjema fra og gå til arkfanen Skjemaer Velg d...
Mon, 24 Sep, 2018 ved 10:48 AM
Feillogg SpeedyCraft
Ved import til AX fra SpeedyCraft, kan det være at noe havner i Feillogg SpeedyCraft på Startside i AX. Her følger en oversikt over hvilke typer feilmeldin...
Fri, 11 Jun, 2021 ved 12:15 PM