AX lønn

Lønnsberegning / lønnskjøring
Forutsetning for at lønnskjøringen kan starte er at eventuelle variable transaksjoner er lagt inn (dette kan selvsagt gjøres senere også, men greit å ha de...
Fri, 15 Mar, 2019 ved 10:35 AM
Fellesjournal (variable transaksjoner)
  Gå inn på Lønn - Fellesjournal og lag Ny (ctrl+n) og klikk på Linjer for å komme inn i selve journalen Registrer inn variable transaksjoner, og ...
Mon, 29 Jan, 2018 ved 10:35 AM
Feriepenger ved fratredelse
1. Lønn- Oppsett-Lønnsartsoppsett-Lønnsartsgrupper Velg gruppen Utb.fp v/slutt FØR fp juni/Utb.fp. v/slutt ETTER fp juni ( det som stemmer for d...
Thu, 4 Feb, 2021 ved 1:33 PM
Beskatning bil / el-bil
Bilbeskatning legges inn på medarbeideren. Lønn -> Steder -> Lønn medarbeider Markere den aktuelle ansatte, trykk Registreringer og Personalgoder. D...
Tue, 13 Nov, 2018 ved 1:10 PM
Utbetaling av Feriepenger (ordinær utbetaling Juni)
1. Lønn- Oppsett-Lønnsartsoppsett-Lønnsartsgrupper Velg den gruppen som du benytter altså 12 % (-4/26 eller -3/22) eller 10,2  NB! Husk at lønn...
Tue, 18 Mai, 2021 ved 2:47 PM
Feriepenger delutbetaling
1. Lønn- Oppsett-Lønnsartsoppsett-Lønnsartsgrupper Velg gruppen Delutbetalig FP+31010(tastman) Trykk på knappen medarbeidere.  Legg...
Thu, 12 Mar, 2020 ved 3:27 PM
Innlegging av startsaldoer
Ved oppstart må man legge inn startverdier, normalt sett er det tilstrekkelig med startverdier for opptjente feriepenger. Opprett ny lønnskjøring under...
Wed, 8 Jan, 2020 ved 1:47 PM
Feriepengeliste
Lønn -> Rapporter -> Interne rapporter -> Lønnsstatistikk  Velg: Lønnsstatistikk = Feriep  Velg: Per dato  Skriv inn datoer i 'Lønns...
Wed, 30 Jan, 2019 ved 8:22 AM
Henting av timer fra prosjekt
Opprett ny fellesjournal (Lønn - Fellesjournal). Ny (ctrl+n) og velg Journalnavn og legg inn beskrivelse, klikk deretter på Linjer for å komme inn i sel...
Mon, 29 Jan, 2018 ved 10:29 AM
Henting av utgifter fra prosjekt
1. Fellesjournal 2. Ny 3. Importer - (TEST) Hent utgiftregistreringer fra prosjekt 4. Definer dato for perioden du ønsker å ...
Mon, 5 Des, 2016 ved 3:04 PM