AX leverandør

eFaktura definisjon
eFaktura er elektroniske faktura som kommer direkte inn i AX fra våre grossister. Det fungerer slik at AX logger seg på en server og laster ned filer som ef...
Thu, 31 Mar, 2016 ved 10:00 AM
Generering av fil til bank
Remittering Gå til Leverandør -> Journaler -> Betalinger -> Betalingsjournal  Velg journaltype 'betfor' og gå til Linjer  Trykk på Beta...
Mon, 26 Okt, 2020 ved 12:20 PM
Import av EHF faktura
De fleste firma har automatisk import av faktura fra grossister og da kommer også EHF faktura inn samtidig, og i samme skjermbilde. Dersom man ønsker å kjø...
Mon, 30 Apr, 2018 ved 12:32 PM
Innlesing av returfiler fra banken
Samme beskrivelse for både mottaks- og avregningsretur.  Les eventuelt inn mottaksretur først før import av avregningsfilen. Ikke påkrevet, da det er avreg...
Thu, 6 Aug, 2020 ved 3:01 PM
Kontering av EHF faktura
Dette beskriver hvordan man konterer en EHF faktura i AX. Ved import kommer linjene inn slik det er sendt fra leverandøren, og feltet Kontotype vil alltid ...
Fri, 20 Nov, 2020 ved 7:34 AM
Godkjenning av EHF faktura
Dette beskriver hvordan man godkjenne EHF fakturaer. Det er per i dag kun 1-trinns godkjenning, det vil si at én person godkjenner og gjerne en annen po...
Mon, 30 Apr, 2018 ved 1:03 PM
Postering av EHF faktura
Dette beskriver hvordan man posterer EHF faktura. Det vil normalt være en regnskapsfører som har siste kontroll på faktura før de posteres i regnskapet,...
Mon, 30 Apr, 2018 ved 1:07 PM
EHF flyt og roller
Det som er tanken bak flyten rundt behandlingen av EHF faktura baserer seg på følgende: Man har en som først henter inn og gjerne konterer faktura Etter ...
Mon, 30 Apr, 2018 ved 1:10 PM
EHF-fakturaer, opprett nye varer
Ved mottak av EHF-fakturaer fra andre leverandører enn grossistene, kan det være at mottatte varenumre ikke finnes i vareregisteret i AX. Det ser man ved at...
Thu, 8 Nov, 2018 ved 10:47 AM
Kontering av mva-faktura
Dersom man får inngående faktura som kun er mva så er det følgende måte man konterer dette på:
Wed, 20 Mai, 2020 ved 9:14 AM