AX kunde

Purrenota - alle åpne transaksjoner
Om man skal få med alle åpne transaksjoner som ikke er utlignet på en kunde, må man ved opprettelse av purrenota markere alle disse fire parameterne. Man...
Thu, 28 Mai, 2020 ved 12:18 PM