AX diverse

Feilmelding ved eksport til Excel
Det er en kjent feil som inntreffer av og til når man klikker på Excel ikonet i hvilket som helst skjermbilde i AX for å eksportere til Excel. Per i dag v...
Fri, 21 Nov, 2014 ved 9:26 AM
Eksport til Excel
I alle bilder i AX2009 har du en knapp opp på menylinjen du kan trykk på for å kopiere tabellen du ser på ut til Excel i en ferdig formatert visning.  ...
Wed, 18 Mai, 2016 ved 8:24 AM
Mine favoritter
Dette er en ny viktig funksjon i AX2009 som gjør det enklere å navigere i systemet. Skjermbilder man ofte bruker legger man til Favoritter, dette gjøres ...
Tue, 15 Des, 2015 ved 1:29 PM
Fakturavedlegg viser feil ansattnavn
Må endre Søkenavn på den ansatte i Personale - Ansattdetaljer:
Tue, 16 Sep, 2014 ved 8:40 PM
Timecatcher
Pålogging: timecatcher.elkonor.no/    Hovedmeny: - Registrere dag - Registrere uke - Stemple inn/ut - Timeliste R...
Fri, 17 Jun, 2016 ved 2:36 PM
Opprette ny ansatt
Beskriver hvordan man oppretter ny ansatt i AX. Gå inn på Grunnleggende Velg Ansattdetaljer Legg til ny Skriv inn ønsket ansattnr og navn Vel...
Wed, 8 Feb, 2017 ved 7:19 AM
Eksport til Excel
I alle bilder i AX2009 har du en knapp opp på menylinjen du kan trykk på for å kopiere tabellen du ser på ut til Excel i en ferdig formatert visning. ...
Thu, 5 Mar, 2015 ved 6:27 AM
Utskrift av rapporter til Excel
Du kan ta ut alle vanlige papir-rapporter i AX til Excel ved å velge Excel som skriver når du skal skrive ut: Når du trykker på OK åpn...
Thu, 5 Mar, 2015 ved 6:27 AM
Dele oppsett av skjermbilde
Her følger en beskrivelse på hvordan man kan lagre oppsett av sitt eget skjermbilde slik at andre i samme firma kan hente det opp for at oppsettet skal bli ...
Fri, 7 Aug, 2015 ved 8:12 AM
E-post dialogboks kommer fram ved Proforma-faktura
E-post dialogboks kan dukke opp ved visning av Proforma-faktura. Når denne dialogboksen kommer fram før visning av Proforma, er det stor sjanse for at si...
Fri, 8 Apr, 2022 ved 7:45 AM