AX lagerstyring

Opprette ny vare som ikke er fra hoved grossist
 Gå til Lagerstyring -> Varedetaljer.  Opprett en ny post og velg mal, Standard vare er vare med lagerstyring, og Tjeneste er uten lagerstyring ...
Tue, 29 Mar, 2016 at 3:53 PM
Legge til kolonner i bestillings skjermbilde
  Det anbefales å justere oppsett på hvilke kolonner som vises, høyreklikk – oppsett. For å vise Fakturert og Mottatt må du «dra» disse fra Antall slik...
Wed, 18 Jan, 2017 at 9:09 AM
Hvordan opprette nytt lager
For å opprette nytt lager gjør følgende Gå til Lagerstyring-->Oppsett-->Lagreoppdeling-->Lagre Klikk CTRL+N for nytt lager eller klikk på...
Mon, 23 Jan, 2017 at 4:55 PM
Bestillingsforslag
Beskriver hvordan man bruker rapporten "Bestillingsforslag" for å bestille varer utfra min-maks beholdning. Rapporten bestilles fra support og ma...
Fri, 11 Mai, 2018 at 10:44 AM
Utligning av poster på reskontro
For å utligne bilag manuelt gjør du følgende 1. Gå inn på Kundedetaljer/Leverandørdetaljer og søk frem aktuell kunde/leverandør 2. Trykk på knappen F...
Tue, 11 Aug, 2015 at 2:57 PM
Oppretting av bestilling
Denne rutinen beskriver hvordan man oppretter bestilling mot lager/prosjekt for senere å ta varemottak og behandle faktura i Eye-share. Ved bestilling t...
Fri, 2 Mar, 2018 at 10:28 AM
Mottak av varer
Dette beskriver hvordan man melder mottak av varer på en eksisterende bestilling. Gå inn på Bestillingsdetaljer som ligger i Leverandør og Fellesskjerm...
Fri, 2 Mar, 2018 at 10:42 AM
Leverandørfakturaer / utlegg / reiseregning
På bakgrunn av at mengden med elektroniske inngående faktura har økt betraktelig den siste tiden har vi besluttet å avvikle vårt fakturamottak og sette ut t...
Wed, 23 Okt, 2019 at 8:49 AM
Endre bankkontonummer på leverandør
For å endre bankkontonummer på leverandør, går man inn på Leverandør -> Fellesskjermbilder -> Leverandørdetaljer Markere aktuell leverandør og gå til ...
Fri, 19 Jun, 2020 at 11:50 AM