AX lagerstyring

Send ut varer til Speedycraft
For å forsikre seg at alle varer i ax er i Speedycraft gjør følgende: Gå til SpeedyCraft-->Periodisk-->Til SpeedyCraft Velg varer og trykk o...
Tue, 3 Jan, 2017 at 9:29 AM
Send ut varer pr leverandør til SpeedyCraft
For å forsikre seg at alle varer i ax er i Speedycraft gjør følgende: Gå til SpeedyCraft-->Periodisk-->Til SpeedyCraft Velg varer pr leveran...
Tue, 3 Jan, 2017 at 9:32 AM
Varetelling registrering i AX, for de som har lagerstyring
Forberedelser: Postere alle innkommende fakturaer med fakturadato i opptellingsåret. Startside -> Firmabunker -> Åpne eFaktura (eventuelt Eye-share ...
Mon, 24 Aug, 2020 at 2:19 PM
Varetelling registrering i AX, for firma uten løpende lagerstyring
Forberedelser: Postere alle innkommende fakturaer med fakturadato i opptellingsåret. Startside -> Firmabunker -> Åpne eFaktura (eventuelt Eye-share ...
Tue, 22 Des, 2020 at 11:39 AM
Varetelling registrering i SpeedyCraft
Forberedelser: Postere alle innkommende fakturaer med fakturadato i opptellingsåret. Startside -> Firmabunker -> Åpne eFaktura (eventuelt Eye-share ...
Thu, 23 Des, 2021 at 9:42 AM
Hvordan opprette en stykkliste i AX
Stykkliste er en samlevare som inneholder flere andre varer. Stykkliste kan være praktisk hvis man har en liste med flere varer man alltid legger til på ...
Wed, 26 Nov, 2014 at 1:56 PM
Overordnet rutine ved varetelling
Man kan utføre og registrere varetelling på flere måter. Her er en overordnet rutine for forberedelser og etterarbeid uavhengig av registreringsmåte. Gå inn...
Tue, 25 Aug, 2020 at 9:11 AM
Rydde i åpne bestillinger
Hvordan skal man håndtere gamle åpne bestillinger? (Firma bunker -> Åpne bestillinger) Her er en oversikt over de forskjellige problemene som kan opp...
Thu, 20 Aug, 2020 at 3:52 PM
Omberegning av lager
Dette er en jobb som justerer kostpris på prosjekttransaksjoner til virkelig kostpris. Om du for eksempel har liggende inne en kostpris på 100,- på en var...
Wed, 30 Mar, 2016 at 8:19 AM
Flytte varer fra et lager til et annet
1: Gå til Lagerstyring-->Journaler-->Varetransaksjon-->Overføring 2: klikk ny journal (CTRL+N) 3: Velg overførings journal og legg inn beskr...
Mon, 21 Des, 2015 at 1:30 PM