AX lagerstyring

Varetelling prosedyre
Forberedelser Sørg for at alle efaktura er postert. Rydd opp i åpne bestillinger. Elkonor support kan bistå med å rydde i åpne bestillinger, bare husk ...
Fri, 23 Nov, 2018 ved 9:07 AM
Beregne salgspris
Først en video som forklarer hvordan dette fungerer, under kommer tilsvarende i skriftlig form. Forutsetning: Oppsett og klargjøring for import a...
Thu, 12 Okt, 2017 ved 9:13 AM
Bestilling direkte til lager
Beskriver hvordan man lager bestilling til lager og sender elektronisk Gå på Leverandør – Bestillingsdetaljer. Her får du listet opp alle bestill...
Wed, 20 Jan, 2016 ved 12:56 PM
Varetelling SpeedyCraft
Før  dette utføres sjekk at punktene før forberedelse til varetelling er utført. For å utføre en varetelling går du inn på ”Lager” på hovedmenyen i ...
Fri, 18 Des, 2020 ved 2:04 PM
Uttak av lagerrapport pr lagerdimensjon
Man kan ta ut lagerrapport pr. lager. Ta ut lagerrapport fra Lagerstyring -> Rapporter -> Status -> Lagerverdi -> Lagerverdi etter lagerdimens...
Fri, 21 Aug, 2020 ved 12:53 PM
Lukking av lager
Dette bør man gjøre hvert kvartal, når man enten er ferdig med varetelling eller når man er ferdig med regnskapsåret. Lukking av lager betyr rett og slett a...
Tue, 1 Des, 2020 ved 10:28 AM
Send ut varebeholdning til SpeedyCraft
Send ut varebeholdning til SpeedyCraft slik at beholdningen der stemmer med AX, dette gjøres under SpeedyCraft - Periodisk - Til SpeedyCraft - Lagerbeholdn...
Tue, 8 Okt, 2019 ved 1:53 PM
Instillinger i AX for telling speedycraft
Kontroll at krysset for "Postere tellejournal" ikke er krysset av under SpeedyCraft - Oppsett - SpeedyCraft parametre
Mon, 14 Nov, 2016 ved 10:57 AM
Opprette opptellingsjournal
Lagerstyring -> Journaler -> Vareopptelling -> Opptelling og klikk på Opprett ny og kryss av for Lager og Ok I journalen klikker du på Oppr...
Tue, 25 Aug, 2020 ved 9:19 AM
Utskrift av tellejournal for bruk ved telling
Forutsetter at tellejournalen er opprettet. Velg ønsket tellejournal Klikk på Skriv ut ->Opptellingsliste Denne kan da fylles inn for ...
Tue, 25 Aug, 2020 ved 9:21 AM