AX prosjekt

Justering av linjeegenskap på prosjekttransaksjoner
Her forklares enkleste måte å endre linjeegenskap på alle transaksjoner samtidig på et prosjekt. Det er kun mulig å endre/justere transaksjoner som ikke er ...
Mon, 11 Feb, 2019 ved 3:08 PM
Sende dokumenter til Boligmappa
Prosjekt -> Fellesskjermbilder -> Prosjektdetaljer 1. Markere aktuelt prosjekt og gå til Adresse-folder. Dersom Registrerte eiendommer-feltet aller...
Mon, 25 Feb, 2019 ved 2:04 PM
Fakturakontroll
Fakturakontroll er skjermbildet som er normalt å bruke når man ser på prosjekt før fakturering og for så vidt når det er ferdig også. Fakturakontroll viser ...
Mon, 11 Mar, 2019 ved 8:31 AM
Behandling av EHF-faktura (Saksbehandlere)
Ved mottak av EHF-fakturaer fra andre leverandører enn grossistene, kan det være at mottatte varenumre ikke finnes i vareregisteret i AX. Det ser man ved at...
Wed, 24 Jun, 2020 ved 1:32 PM
Sende faktura på nytt
Man kan oppleve å få melding fra systemet at det ikke oppnås kontakt med ftp-server i det man posterer faktura. Meldingen man får, vil typisk være 'Fakt...
Tue, 2 Jun, 2020 ved 2:27 PM
Kreditnota med feil rabatt?
Dersom du får feil rabatt på enkeltlinjer i kreditnotaforslag, kan det være at det er gitt ulik rabatt på enkelte varer ved fakturering. Man kan rette opp d...
Mon, 25 Mai, 2020 ved 12:11 PM
Fakturere prosjekt uten mva
I noen tilfeller skal man fakturere uten merverdiavgift. Da er det nødvendig med et spesifikt oppsett på prosjektet det skal faktureres fra. Det aktuelle p...
Mon, 25 Mai, 2020 ved 12:37 PM
Hvilken leverandør kommer varen fra?
Hvordan finne ut hvilken leverandør varen på prosjektet er kommet fra: Dersom varen er bestilt direkte til prosjektet, kan man gå til Bestilling-folder på...
Mon, 25 Mai, 2020 ved 1:39 PM
Samme vare med ulik pris i fakturaforslag
Det kan forekomme at en vare har forskjellig pris på varelinjene i fakturaforslag. Prisen styres utfra hva prisen var på det tidspunktet varen ble kjøpt. ...
Thu, 28 Mai, 2020 ved 8:31 AM
Varelinje på prosjekt - dele antallet på to prosjekter
Om man har fått inn et for stort antall av en vare på et prosjekt, og man ønsker å splitte antall varer på opprinnelig prosjekt og et annet prosjekt, kan ma...
Thu, 28 Mai, 2020 ved 12:42 PM