AX prosjekt

Hvordan få korrekt kostpris ved retur via varebehov
Stå på prosjektet, trykk Vareoppgave -> Varebehov. Opprett varebehov på vare som skal tas i retur, legg inn minus-antallet Gå så til fanen Oppsett....
Thu, 25 Mar, 2021 ved 2:50 PM
Video: Justering av transaksjoner
https://www.youtube.com/watch?v=3pKs2qG2SGU Beskriver hvordan man kan endre på transaksjoner som allerede er postert inn på prosje...
Mon, 23 Mai, 2016 ved 1:18 PM
Timeregistrering i AX
Velg Prosjekt-->journaler-->Registrer timeliste Registrer timer i timeregistreringen, mot prosjektene. Velg Knapp Behandling-->...
Tue, 4 Jun, 2019 ved 8:11 AM
Registrering av prosjektlinjer
Det er nå kommet en ny metode for registrering av varer, timer, utgifter og inntekt (for de som benytter det) Ny knapp ved navn Registrering (ny) ligge...
Wed, 23 Mai, 2018 ved 8:03 AM
Validering av kunder ved opprettelse eller endring av fakturerings metode
Det er kommet en ny funksjon som validerer kunder basert på fakturerings metoden som er satt opp.  Validerings reglene er som følge: Epost(PDF) - ...
Fri, 24 Jun, 2016 ved 10:05 AM
Valg på utsendelse av e-faktura
Om man kommer i en situasjon der man ikke ønsker å sende f.eks en kreditt nota til en kunde med elektronisk faktura eller ekstern print er det nå laget en...
Fri, 24 Jun, 2016 ved 10:18 AM
Fakturering av regningsjobb
Stå på riktig prosjekt og klikk på knappen Faktura - Fakturaforslag Klikk på Opprett faktura (Opprett akonto brukes for å hente linjer fra Ako...
Fri, 23 Sep, 2016 ved 1:16 PM
Bruk av innestående
Du står på det aktuelle prosjektet og går på arkfane Varighet og ansvar Her må du angi Intern startdato og Intern sluttdato. Sluttdato brukes til å angi...
Thu, 19 Nov, 2020 ved 7:42 AM
Underprosjekter
Underprosjekter fungerer som et vanlig prosjekt, men gir også muligheten for å strukturere feks tillegg på fastpriser slik at man får delt opp og se...
Mon, 26 Sep, 2016 ved 8:40 PM
Efaktura utskrift
For å se hvordan en efaktura ser ut fra grossist gjør følgende Finn ønsket efaktura ved å huke av disse feltene i efaktura oversikten Velg ...
Thu, 8 Des, 2016 ved 9:04 PM