AX prosjekt

Registrering av timer på projekt
1. Gå på Prosjekt – Prosjektdetaljer og finn frem prosjektet 2. Trykk på Registrering – Time på knapperaden 3. Trykk på Opp...
Thu, 5 Mar, 2015 ved 6:32 AM
Registrering av utgifter på prosjekt
1. Gå på Prosjekt – Prosjektdetaljer 2. Trykk på Registering – Utgift på knapperaden  3. Trykk på Linjer 4. Legg in...
Thu, 26 Feb, 2015 ved 2:59 PM
Legge inn A-konto fakturaplan
Beskriver hvordan man legger inn fakturaplan på prosjekter. Gå på Prosjekt – Prosjektdetaljer Trykk på Faktura – A konto-fakturaplan på knap...
Mon, 26 Sep, 2016 ved 9:17 PM
Kreditering av faktura
Beskriver hvordan man krediterer tidligere faktura på prosjekt, enten hele beløp eller kun deler av faktura. 1. Stå på aktuelt prosjekt i Prosjekt...
Wed, 18 Mai, 2016 ved 8:30 AM
Legge til ekstra linjer i fakturaforslag
Når man står inne i et fakturaforslag kan man gå på arkfane Tillegg og legge inn ny linje der. Dette gjør det mulig å legge til timer, varer og utgifter ute...
Thu, 5 Mar, 2015 ved 6:36 AM
Fakturering av fastprisjobb - a konto-faktura
1. Gå på Prosjekt -> Prosjektdetaljer 2. Trykk på A konto-fakturaplan-knappen 3. Opprett en ny post i A konto-fakturaplan-bilder (ctrl+n) 4...
Mon, 4 Feb, 2019 ved 2:34 PM
Justering av transaksjoner
Beskriver hvordan man kan endre på transaksjoner som allerede er postert inn på prosjekt, mest vanlig er endring av linjeegenskap og flytting av transaksjo...
Thu, 13 Okt, 2022 ved 7:27 AM
Endring av fakturakommentar og jobbeskrivelse
1. Stå på aktuelt prosjekt. 2. Klikk på dokumentknappen til prosjektet. 3. Rediger teksten for fakturakommentar (dette kommer ut på fakt...
Tue, 11 Aug, 2015 ved 12:15 PM
Legge til/ Endre medarbeider på et prosjekt
For å endre eller legge til ny medarbeider på et prosjekt gjør følgende.  Velg Prosjekt Klikk på knappen Oppsett (b) Velg Til ordne prosjek...
Fri, 5 Feb, 2016 ved 7:05 AM
EFaktura opprydding
Gå til efakturaen Klikk på Knappen Bestilling Klikk så postering-->Faktura Merk linjen (A) klikk slett (B) Klikk ja på m...
Fri, 5 Feb, 2016 ved 7:04 AM