AX prosjekt

FDV service avtale
Det funksjonalitet i AX for automatisk opprettelse av prosjekter i forbindelse med serviceavtaler. Man setter opp per prosjekt intervall for når serviceavta...
Wed, 18 Okt, 2017 ved 1:07 PM
Validering, uposterte timer fra SpeedyCraft
Den ansatte er ikke lagt til i Valideringsgruppe og derfor kommer timer inn fra SpeedyCraft uten Kategori. For å legge til i validering så gjør du s...
Tue, 16 Sep, 2014 ved 8:39 PM
Feilmelding om at aktivitet er påkrevd
Kryss for krev aktivitet på prosjektet arkfane Oppsett er på. Dette skal normalt sett ikke være på, så ta de bort og poster på nytt.
Tue, 16 Sep, 2014 ved 8:40 PM
Angi et aktivitetsnummer. Det obligatoriske aktivitetsnummeret for varetransaksjoner er angitt i prosjektet
Det er lagt inn krav om aktivitet på dette prosjektet, Prosjekt - Prosjektdetaljer - Søk opp prosjektet - Fanekortet Oppsett, Krev aktivitet i journaler fje...
Thu, 20 Nov, 2014 ved 10:30 AM
Endre prosjektgruppe på prosjekt
Du endrer eller setter prosjektgruppe ved å først velge prosjektet i prosjektdetaljer. På knapperaden på høyre side klikker du på Funksjoner -> Endre pro...
Tue, 9 Jul, 2019 ved 10:14 AM
Integrasjon Kundedokumentasjon på intranett
Denne funksjonen gjør det mulig å sende dokumenter direkte fra dokumenthåndteringen i AX til Kundedokumentasjon på intranett. Op...
Mon, 1 Des, 2014 ved 12:09 PM
Fakturere underprosjekt i hovedprosjekt
Forutsetning at det er under prosjekter, for å opprette underprosjekter se her Når du skal fakturere underprosjektet via hovedprosjektet så gjør...
Wed, 30 Aug, 2017 ved 8:56 AM
A konto-faktura på regningsprosjekt
Beskriver hvordan man lager en A konto-faktura på et prosjekt. Hensikten er at man sender en rund sum underveis i prosjektet, men når jobben er ferdig sende...
Mon, 4 Feb, 2019 ved 1:37 PM
Skaffevare/diversevare
I Varebehov har man også muligheten for å lage en skaffevare (erstatter 10001-vare). Bruk av funksjonen forutsetter at minimum én vare er satt opp som ma...
Thu, 5 Mar, 2015 ved 6:30 AM
Registrering av varer på projekt
1. Gå på Prosjekt – Prosjektdetaljer og finn frem aktuelt prosjekt. Trykk på Vareoppgave – Varebehov 2. Trykk på det hvite arket eller ctr...
Thu, 5 Mar, 2015 ved 6:32 AM