AX prosjekt

Faktura med girodel
Faktura med girodel  Gjør det mulig å skrive ut faktura med girodel enten ved postering av faktura eller etter postering. Forutsetningen for at dette skal...
Fri, 19 Okt, 2018 ved 12:59 PM
Bytte kunde på prosjekt
Prosjekt -> Fellesskjermbilder -> Prosjektdetaljer Markere aktuelt prosjekt og gå til Generelt-folder. Under Kundekontakter finner du feltet Kundekon...
Tue, 13 Nov, 2018 ved 8:17 AM
Hente fakturaadresse fra kunde
I de tilfeller hvor én kunde har flere forskjellige fakturaadresser er det mulig å legge disse inn på kunden for å senere kunne hente dem inn i det enkelte ...
Thu, 6 Feb, 2014 ved 10:24 AM
Tidsbank
I AX er det mulighet for å benytte funksjonalitet for tidsbank. Dette vil normalt benyttes slik at de ansatte kan velge om de ønsker overtid utbetalt eller ...
Tue, 11 Mar, 2014 ved 8:51 AM
Funksjonen ExchRateHelper.getExchRate må kalles med en gyldig valutakode
Skyldes at man har valgt å vise 'Alle' fakturaforslag, ikke bare 'Aktiv'. Gå inn på Prosjekt - Forespørsler - Faktura - Fakturaforslag og en...
Wed, 17 Feb, 2021 ved 11:46 AM
Legge til felt i bilde
For å legge til feks ansvarlig montør, eller andre felt, høyreklikker du i ett av feltene i det aktuelle skjermbildet (eksemplet her er fra Prosjektdetaljer...
Tue, 16 Sep, 2014 ved 8:38 PM
Godkjenning av timer fra SpeedyCraft
Beskriver hvordan man godkjenner timer og utgift ført i SpeedyCraft for de som ønsker det. Man har valg per selskap om dette skal posteres direkte inn på pr...
Thu, 20 Nov, 2014 ved 10:22 AM
Kundenavn i prosjektdetaljer
Høyreklikk i tomt felt , velg oppsett .  Deretter under Utssende , finn Generet , Prosjket ,Kundekontakter , Dra så kundekonto dit du vil at den skal vis...
Fri, 14 Mar, 2014 ved 2:37 PM
Prognose og prosjektvurdering
Registrering av prosjekt Prosjekt opprettes på helt vanlig måte, bare husk å velge malen for «Anbudsjobb» slik at linjeegenskapen på prosjektet blir r...
Wed, 28 Sep, 2016 ved 3:31 PM
Utskrift av vedlegg sammen med faktura
Beskriver hva man må gjøre for å kunne skrive ut vedlegg samtidig med postering av faktura. 1. Når du står inne på fakturaforslaget klikker du på de...
Tue, 16 Sep, 2014 ved 8:27 PM