Power BI

Prosjektresultat
Denne rapporten viser alle prosjekter som er avsluttet innenfor gitt tidsrom, og tar da med seg ALLE transaksjoner for de prosjektene. Med andre ord om et p...
Thu, 3 Des, 2020 ved 2:39 PM
Produksjon prosjekt
Denne rapporten viser alle transaksjoner i angitt tidsrom inkludert utgående faktura. Den sier altså noe om hvor mye som er tilført/produsert med nedbrytnin...
Fri, 11 Des, 2020 ved 3:24 PM
Timerapport
Denne rapporten viser alle timer som er ført i definert tidsrom. Den har flere sider som viser forskjellige detaljnivå og er strukturert slik at det mest o...
Tue, 9 Mar, 2021 ved 10:52 AM
Finansrapport
Denne rapporten viser tall fra regnskapet i definert tidsrom. Rapporten er delt inn i flere sider: Resultat hittil i år Viser oppsummert hovedtall for...
Tue, 8 Des, 2020 ved 2:28 PM