Xledger

Xledger - opprette ny konto
Xledgers kontoplan følger Norsk Standard og du finner den under Regnskap -> Kontoplanoppsett -> Kontoplan. Alle Elkonor-medlemsbedriftene følger denne...
Tue, 21 Feb, 2023 ved 2:32 PM
Xledger - bilagsregistrering direkte i Xledger
Dersom man vil utføre bokføringer direkte i Xledger, gjør man dette i Regnskap -> Bilagspostering -> Bilagsregistrering. Eksemplet viser hvilke felte...
Tue, 18 Okt, 2022 ved 3:28 PM
Xledger - søk opp leverandørfaktura
Man kan gjøre søk i registrerte leverandørfakturaer i Leverandør -> Leverandørtransaksjoner. Trykk pil ned ved Kriterier, skriv f.eks. aktuelt fakturanu...
Mon, 21 Nov, 2022 ved 7:51 AM
Xledger - føre bort restbeløp i reskontro
Man kan bruke Kunde -> Kundetransaksjoner -> Bokføring restbeløp reskontro. Tilsvarende funksjon finnes i leverandørreskontro.
Tue, 8 Nov, 2022 ved 4:01 PM
Xledger - Avdelinger / Koststeder
Avdelinger i Ordrestyring = Koststeder i Xledger Gå inn på Administrasjon -> Organisasjon -> Koststeder. Trykk +-knappen for å legge til en avdeling....
Mon, 14 Nov, 2022 ved 12:02 PM
Xledger - Legge til flere kontonr. på leverandør
En leverandør kan ha flere bankkontoer. For å legge til en ekstra konto, kan man gå inn på mappen på leverandøren og videre inn på Bankkonti. Opprett ...
Mon, 13 Nov, 2023 ved 2:22 PM
Sende bilag til Xledger
Alle kan sende bilag til Xledger, adressen er kombinasjon av Eier-ID og mb."Eier-ID"@xledger.net. Adressen her vil da være mb.28621@xledg...
Mon, 28 Nov, 2022 ved 2:20 PM
Xledger - manuell innbetaling fra kunde som har betalt for lite
Steg 1. Fjerne beløp  Steg 2. Søke opp kunde  Steg 3. Trykk finn Steg 4. Markere post som skal delutlignes  Steg 5. Trykk utlign uten gebyr.
Mon, 28 Nov, 2022 ved 4:00 PM
Xledger - kontering av faktura med momsfradrag
Her er forslag til hvordan man kan bokføre faktura fra inkasso-partner. Bruk samme konto på D og K, bruk avgiftsregel 1 på den ene linjen og avgiftsregel 0...
Tue, 9 Mai, 2023 ved 1:01 PM
Xledger - oppsett anlegg og avskrivninger
Om man skal opprette biler som anlegg, sett opp bilregistreringsnummerne som Kostnadsbærer først. Anleggsgrupper Økonomi -> Anlegg -> Anleggsgrupper ...
Thu, 15 Des, 2022 ved 2:40 PM