Xledger

Xledger - føre bort restbeløp i reskontro
Man kan bruke Kunde -> Kundetransaksjoner -> Bokføring restbeløp reskontro. Tilsvarende funksjon finnes i leverandørreskontro.
Tue, 8 Nov, 2022 at 4:01 PM
Xledger - Avdelinger / Koststeder
Avdelinger i Ordrestyring = Koststeder i Xledger Gå inn på Administrasjon -> Organisasjon -> Koststeder. Trykk +-knappen for å legge til en avdeling....
Mon, 14 Nov, 2022 at 12:02 PM
Xledger - Legge til flere kontonr. på leverandør
For å legge til flere bankkonto på samme leverandør gjør følgende: 1. 2. Når du trykker på Bankkonti så vil du få opp dette vinduet 3. Da vil du ...
Wed, 23 Nov, 2022 at 8:58 AM
Sende bilag til Xledger
Alle kan sende bilag til Xledger, adressen er kombinasjon av Eier-ID og mb."Eier-ID"@xledger.net. Adressen her vil da være mb.28621@xledg...
Mon, 28 Nov, 2022 at 2:20 PM
Xledger - manuell innbetaling fra kunde som har betalt for lite
Steg 1. Fjerne beløp  Steg 2. Søke opp kunde  Steg 3. Trykk finn Steg 4. Markere post som skal delutlignes  Steg 5. Trykk utlign uten gebyr.
Mon, 28 Nov, 2022 at 4:00 PM
Xledger - kontering av faktura med momsfradrag
Her er forslag til hvordan man kan bokføre faktura fra inkasso-partner. Bruk samme konto på D og K, bruk avgiftsregel 1 på den ene linjen og avgiftsregel 0...
Tue, 6 Des, 2022 at 11:36 AM
Xledger - oppsett anlegg og avskrivninger
Om man skal opprette biler som anlegg, sett opp bilregistreringsnummerne som Kostnadsbærer først. Anleggsgrupper Økonomi -> Anlegg -> Anleggsgrupper ...
Thu, 15 Des, 2022 at 2:40 PM
Xledger - avskrivning av anlegg
Avskrivning av anlegg kan gjøres dersom man har registrert anlegget og avskrivningsmetode på anlegget på forhånd. Xledger - oppsett anlegg og avskrivninger ...
Wed, 14 Des, 2022 at 3:17 PM
Xledger - Godkjente betalinger med feilstatus
For å korrigere betalinger med feilstatus Klikk fra oppgavelisten Godkjente betalinger med feilstatus, eller; Gå til Bank > Forfallsliste I feltet ...
Wed, 14 Des, 2022 at 1:47 PM
Xledger - Manuell utligning av kundetransaksjoner
Dersom kunder har betalt uten KID eller det har blitt laget kreditnota i Ordrestyring, må man inn på Kunde -> Kundetransaksjoner for å utligne de åpne p...
Wed, 14 Des, 2022 at 12:04 PM