Xledger

Legge inn budsjett
Budsjett registreres under Økonomi - Budsjett - Budsjettregistrering. Legges inn manuelt, eller importeres med vedlagte mal via drag-and-drop. Etter ...
Tue, 21 Des, 2021 at 2:40 PM
Xledger - Import av dagsoppgjør fra Shopbox
Se veiledning for import av dagsoppgjør fra Shopbox.
Tue, 21 Des, 2021 at 5:35 PM
Xledger - Mva-innsending
Fra 2022 er det ny mva-rapportering/innsending. 1. Logg inn på Altinn i Xledger for å sette opp kobling til Altinn. Økonomi -> Ny mva.-melding Norge -&...
Mon, 30 Jan, 2023 at 2:45 PM
Xledger - manuell innbetaling fra kunde
Dersom kunder betaler uten KID, vil man finne igjen innbetalingen i Bank -> Bankavstemming. Markere aktuell linje, trykk nedtrekkspilen ved siden av Opp...
Tue, 7 Jun, 2022 at 3:51 PM
Xledger - Kontoutdrag kunder og leverandører
Man kan ta ut et type kontoutdrag for en kunde eller leverandør i Xledger, ved å gå til henholdsvis Kunde -> Rapporter -> Reskontrospesifikasjon ell...
Fri, 19 Aug, 2022 at 3:31 PM
Xledger - standard momskode på konto
I Xledger kan man gjøre et oppsett for hvilken avgiftsregel/mva-kode/momskode som skal være standard på en gitt konto. Det setter man opp i Regnskap -> ...
Tue, 27 Sep, 2022 at 10:14 AM
Xledger - periodisering / avsetning
I Bilagsliste / Bilagsregistrering kan man periodisere på denne måten: Markere Periodisering (1), trykk på det lille ikonet til venstre for Periodisering ...
Fri, 30 Sep, 2022 at 3:07 PM
Xledger - opprette ny konto
Xledgers kontoplan følger Norsk Standard og du finner den under Regnskap -> Kontoplanoppsett -> Kontoplan. Alle Elkonor-medlemsbedriftene følger denne...
Tue, 18 Okt, 2022 at 1:13 PM
Xledger - bilagsregistrering direkte i Xledger
Dersom man vil utføre bokføringer direkte i Xledger, gjør man dette i Regnskap -> Bilagspostering -> Bilagsregistrering. Eksemplet viser hvilke felte...
Tue, 18 Okt, 2022 at 3:28 PM
Xledger - søk opp leverandørfaktura
Man kan gjøre søk i registrerte leverandørfakturaer i Leverandør -> Leverandørtransaksjoner. Trykk pil ned ved Kriterier, skriv f.eks. aktuelt fakturanu...
Mon, 21 Nov, 2022 at 7:51 AM