Xledger

Legge inn budsjett
Budsjett registreres under Økonomi - Budsjett - Budsjettregistrering. Legges inn manuelt, eller importeres med vedlagte mal via drag-and-drop. Etter ...
Tue, 21 Des, 2021 at 2:40 PM
Xledger - Import av dagsoppgjør fra Shopbox
Se veiledning for import av dagsoppgjør fra Shopbox.
Tue, 21 Des, 2021 at 5:35 PM
Xledger - Feriepengesaldo fra gammelt system
Dere kan legge inn feriepengesaldoer fra 2021 under saldoregisteret dersom dere ønsker det. Lønn/reise -> Ansatte -> Saldoregister   Splittes på to...
Thu, 13 Jan, 2022 at 11:51 AM
Xledger - Mva-rapportering
Fra 2022 er det ny mva-rapportering. 1. Logg inn på Altinn i Xledger for å sette opp kobling til Altinn. Økonomi -> Mva.-oppgjør -> Ny mva.-melding ...
Mon, 28 Mar, 2022 at 2:23 PM
Xledger - manuell innbetaling fra kunde
Dersom kunder betaler uten KID, vil man finne igjen innbetalingen i Bank -> Bankavstemming. Markere aktuell linje, trykk nedtrekkspilen ved siden av Opp...
Tue, 7 Jun, 2022 at 3:51 PM
Lønnskjøring Xledger
Hovedpunkter i rutinen for lønnskjøring i Xledger, med utgangspunkt i timeregistrering i Ordrestyring. Ordrestyring 1) Timene som skal over til Xledger...
Tue, 2 Aug, 2022 at 3:36 PM