Xledger

Kom i gang med Xledger
Dette er en hjelpeartikkel som skal gi et overordnet blikk på Xledger slik at nye brukere kommer i gang med sentral funksjoner i systemet. Xledger er re...
Tue, 18 Okt, 2022 ved 3:30 PM
Xledger - Kostnadsbærere
I Xledger kan man ha Kostnadsbærere tilknyttet kontogrupper. F.eks. hver enkelt bil knyttes til kostnadsbærergruppen 'Biler' som igjen kobles til ko...
Mon, 20 Nov, 2023 ved 12:03 PM
Mangler verifisering av fødselsnummer i Mine innstillinger
Følg stegene under: Logg deg inn i Xledger klikk på navnet ditt oppe til høyre og gå til mine innstillinger Gå så til signatur og legge inn fødsels- ...
Mon, 8 Mai, 2023 ved 2:22 PM
Xledger - Markere kunde eller kundefaktura som ikke skal purres
Her kan du markere hvilke kunder som ikke skal purres fra Xledger: 1. Kunde -> Kunder 2. Trykk blyanten på aktuell kunde 3. Markere Fakturering 4. Ve...
Fri, 5 Nov, 2021 ved 3:15 PM
Xledger - Oppsett faste konteringer bank
I Bankavstemming kommer alle transaksjoner fra banken inn i Bank-kolonnen. Gebyrer og andre faste bankkostnader kan settes opp til å bokføres automatisk. K...
Tue, 28 Feb, 2023 ved 11:00 AM
Xledger - Åpne poster bank ved oppstart
For å få inn i Xledger de postene som står åpne i banken ved oppstart, går man inn på Bank -> Banktransaksjoner -> Kontoutdrag registrering Trykk +-i...
Sun, 20 Nov, 2022 ved 12:47 PM
Drag and drop i bilagsregistrering
I Xledger kan man gjøre konteringer i Excel og slippe Excel-dokumentet inn som vedlegg i bilagsregistreringen. Dette er et effektivt verktøy når man skal k...
Thu, 10 Aug, 2023 ved 2:14 PM
Xledger - Saldobalanse
Her kan man ta ut saldobalanse med periodens saldo og UB: Økonomi -> Pivotert kontobalanse For å få med UB for fjoråret, velg fra og med 'desembe...
Thu, 15 Des, 2022 ved 7:32 AM
Xledger - mva-oppgjør, termin i to regnskapssystemer
Her er stegene ved mva-oppgjør, som gjelder ved oppstart Xledger midt i en termin. 1. Oppgaveliste -> Mva.-melding, trykk på mappen for aktuell termin -...
Mon, 21 Nov, 2022 ved 8:47 AM
Xledger - søke med flere perioder
For å kunne søke fram flere perioder i Kriterier, hold musepilen på kalenderikonet. Dersom du ønsker å se flere perioder enn én, kan du trykke kalender...
Mon, 21 Nov, 2022 ved 7:56 AM