Xledger

Kom i gang med Xledger
Dette er en hjelpeartikkel som skal gi et overordnet blikk på Xledger slik at nye brukere kommer i gang med sentral funksjoner i systemet. Xledger er re...
Tue, 18 Okt, 2022 at 3:30 PM
Xledger - Kostnadsbærere
I Xledger kan man ha Kostnadsbærere tilknyttet kontogrupper. F.eks. hver enkelt bil knyttes til kostnadsbærergruppen 'Biler' som igjen kobles til ...
Thu, 11 Aug, 2022 at 2:47 PM
Mangler verifisering av fødselsnummer i Mine innstillinger
Følg stegene under: Logg deg inn i Xledger klikk på navnet ditt oppe til høyre og gå til mine innstillinger Gå så til signatur og legge inn fødsels-...
Thu, 3 Nov, 2022 at 9:36 AM
Xledger - Markere kunde eller kundefaktura som ikke skal purres
Her kan du markere hvilke kunder som ikke skal purres fra Xledger: 1. Kunde -> Kunder 2. Trykk blyanten på aktuell kunde 3. Markere Fakturering 4. Ve...
Fri, 5 Nov, 2021 at 3:15 PM
Xledger - Åpne poster bank ved oppstart
For å få inn i Xledger de postene som står åpne i banken ved oppstart, går man inn på Bank -> Banktransaksjoner -> Kontoutdrag registrering Trykk +-i...
Sun, 20 Nov, 2022 at 12:47 PM
Drag and drop i bilagsregistrering
I Xledger kan man gjøre konteringer i Excel og slippe Excel-dokumentet inn som vedlegg i bilagsregistreringen. Dette er et effektivt verktøy når man skal k...
Thu, 25 Nov, 2021 at 9:54 AM
Xledger - Saldobalanse
Her kan man ta ut saldobalanse med IB, periodens saldo og UB: Økonomi -> Pivotert kontobalanse Trykk Finn for å få fram tallene. Trykk Excel-i...
Wed, 30 Nov, 2022 at 8:39 AM
Xledger - mva-oppgjør, termin i to regnskapssystemer
Her er stegene ved mva-oppgjør, som gjelder ved oppstart Xledger midt i en termin. 1. Oppgaveliste -> Mva.-melding, trykk på mappen for aktuell termin -...
Mon, 21 Nov, 2022 at 8:47 AM
Xledger - søke med flere perioder
For å kunne søke fram flere perioder i Kriterier, hold musepilen på kalenderikonet. Dersom du ønsker å se flere perioder enn én, kan du trykke kalender...
Mon, 21 Nov, 2022 at 7:56 AM
Xledger - kobling til Altinn
Kobling til Altinn settes opp her: Administrasjon -> Tilgangskontroll -> Eksterne brukere: Brukernavn: Påloggingskode i Altinn Nytt passord og Bekr...
Thu, 30 Des, 2021 at 10:46 AM