Konvertering av data

Hente ut data til Power BI
Åpne Power BI (i Citrix om man ikke har VPN) Klikk på "Transformer data" Klikk på linjen "FirmaID" Legg inn firmaid (AX) som man ska...
Tue, 15 Feb, 2022 ved 9:05 AM
Åpne poster leverandører
Dette forutsetter at man har hentet data til Power BI modellen på det aktuelle selskapet! Gå til siden "Åpne poster leverandører" i Power BI,...
Tue, 15 Feb, 2022 ved 10:11 AM