Ordrestyring

Ordrestyring mobil app
Tue, 16 Nov, 2021 at 10:56 AM
Legge til varer fra direkteleverandør
Dette beskriver hvordan man kan hente inn varer fra direkte leverandører til Ordrestyring på lik linje med grossister. På intranett og "Beregne sa...
Wed, 17 Nov, 2021 at 12:57 PM
OS - Prisgruppe på timer og Prisgruppe på varer
Systeminnstillinger -> Timeregistrering -> Avansert prisstruktur Her kan man sette opp prisgruppe med enten rabatt, påslag eller fast pris. Om man...
Mon, 27 Des, 2021 at 7:20 AM
OS - Ordre-bildet i Ordrestyring
En bitteliten forklaring om feltene i Ordre-bidet i Ordrestyring. Status: Velg hvilken status ordren har (utfra tabellen som finnes i Systeminnstillinge...
Tue, 26 Apr, 2022 at 12:52 PM
OS - Begrense linjer til fakturautkast
Hvis man ønsker å begrense hva man skal ha med til fakturautkast, f.eks. til og med en gitt dato, kan det være et tips å stå på Timer-siden og bruke et filt...
Fri, 4 Feb, 2022 at 8:35 AM
OS - Godkjenning av timer
I forbindelse med overføring av timer til lønn må leder godkjenne timene først. Vi anbefaler å ta ut en rapport for selve intervallet først slik at man kan ...
Thu, 19 Mai, 2022 at 3:18 PM
OS - Salgspris materiell
Denne artikkelen skal gi en forklaring på hvordan salgspris blir beregnet i Ordrestyring. INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsett beregning av salgspris Salgspri...
Mon, 28 Mar, 2022 at 9:45 AM
Standard hovedbokskonto på leverandør
Man kan sette fast konto på leverandør for å gjøre godkjenning av inngående faktura enklere. Dette gjør du ved å søke frem leverandøren og angi "Kjøps...
Wed, 6 Apr, 2022 at 9:40 AM
Rapport for fakturareserve
For å ta ut rapport som viser hva som ligger til fakturering, gjør du følgende: Gå inn på rapporter Velg "Arbeid pågår" Sett aktuelle filtr...
Wed, 6 Apr, 2022 at 9:52 AM
OS Rabatt/Påslag på materiale
Man kan enkelt legge inn rabatt eller påslag på materiale inne på en ordre. Her bestemmer du om du ønsker det på alle varelinjene eller bare noen enkelte va...
Fri, 22 Apr, 2022 at 1:16 PM