Ordrestyring

OS - Oppsett automatisk overføring av T&M til fakturautkast
I Innstillinger -> Systemkonfigurasjon kan man markere for Legg automatisk til materialer på fakturautkast Legg automatisk til timer på fakturautkast ...
Fri, 3 Sep, 2021 at 2:13 PM
OS - Legge til materiale på en ordre
Materiale kan også legges til manuelt på en ordre. Vanligvis vil materialene blir overført fra innkomne fakturaer, men det kan jo skje at man skal legge til...
Tue, 7 Sep, 2021 at 10:29 AM
OS - Opprette timekategori
Opprette kategorier under Varer - Interne timer. Interne timer skal opprettes først med nummer, beskrivelse og priser før de deretter kan linkes til et navn...
Fri, 24 Sep, 2021 at 3:19 PM
OS - Kobling av timekategori mot lønnsart
For at timene skal kunne overføres til lønn, må det settes opp kobling mellom timekategori og lønn. Gå til Innstillinger (1) og Lønn (2). Finn timekategori...
Mon, 6 Sep, 2021 at 9:51 AM
OS - Legge til timer på ordre
Timer kan også legges til manuelt på en ordre. Vanligvis vil timene legges inn av montørene, men det kan jo skje at man skal legge til manuelt i tillegg.  ...
Thu, 9 Sep, 2021 at 1:21 PM
OS - Slette dokument/skjema i app
Om man vil slette et dokument/skjema i Ordrestyring-app-en, skyver man det aktuelle dokumentet/skjemaet mot høyre. Da vil slette-ikonet komme fram. NB! Dett...
Wed, 9 Mar, 2022 at 2:31 PM
OS - Ordrestyring-app, forskjell på planlagt tid og registrerte timer
I kalenderen (1) vises planlagt tid, Om man går videre inn på ordre derfra, vil man kunne se faktisk registrert tid. I timelisten (2) vises registrert tid. ...
Sun, 3 Okt, 2021 at 11:52 AM
OS - Trekke fra pauser på faktura
I Ordrestyring kan man registrere pause i timeregistreringen. Dersom man f.eks. registrerer tid 07:00 - 15:00 og 1 pause og ønsker at pausen på 30 min skal ...
Mon, 4 Okt, 2021 at 4:35 PM
OS - Aktiviteter i Dagsoversikt
Det er 4 typer aktiviteter å velge blant i Dagsoversikt: 1. Planlagt tid - krever ordrenummer og registrerer planlagt tid på dag/kl med henvisning til en o...
Wed, 23 Mar, 2022 at 2:44 PM
OS - Godkjenne flere fakturaer samtidig
I Ordrestyring - Innboks kan man godkjenne flere fakturaer samtidig. Etter å ha sjekket at fakturaene er kontert korrekt, kan man - markere de fakturaene ...
Wed, 20 Okt, 2021 at 8:06 AM