Ordrestyring

OS - Opprette kreditnota
For å opprette kreditnota, går man inn på Kundefakturaer i hovedmenyen. Finn fakturaen du vil lage kreditnota på og trykk på linjen for å komme inn på fak...
Thu, 2 Sep, 2021 at 10:40 AM
OS - Send faktura på nytt
Om man ønsker å sende en utgående faktura på nytt, går man inn på Kundefakturaer i hovedmenyen. Velg hvilken faktura du vil sende på nytt ved å trykke på...
Thu, 2 Sep, 2021 at 10:55 AM
OS - Oppsett faste kostnader på ordre
Ved opprettelse av ny ordre, er det mulighet til å legge til faste kostnader automatisk. Gå til Varer i hovedmenyen. Finn eller opprett intern vare. ...
Thu, 2 Sep, 2021 at 2:35 PM
OS - Oppsett prosentvise tilleggskostnader på ordre
Oppsett av mulighet for prosentvise tilleggskostnader på ordre, gjøres i Innstillinger -> Materialregistrering -> Tillegg. Her setter man opp ønske...
Thu, 30 Sep, 2021 at 7:30 PM
OS - Prosentvise tilleggskostnader ved fakturering av ordre
Man har mulighet til å legge til prosentvise kostnader ved fakturering av ordre dersom man på forhånd har gjort oppsett på dette. Se OS - Oppsett prosentvis...
Tue, 5 Okt, 2021 at 8:24 AM
OS - Ta ut timerapport
Rapporten benyttes for å få ut timerapport på de ansatte og eksportering til Excel. Utgangspunktet benyttes ifm lønnskjøring i Xledger, men rapporten kan og...
Tue, 15 Mar, 2022 at 12:30 PM
OS - Opprette interne varer
Varer fra grossistene finnes i vareregisteret. Varer fra andre enn grossistene kan registreres i Interne varer i Ordrestyring. Varer -> Interne varer Ma...
Fri, 3 Sep, 2021 at 9:57 AM
OS - Oppsett faste tekster på Tilbud, Ordre og/eller Faktura
Det er mulighet for å ha faste tekster man kan hente fram på Tilbud, Ordre og/eller Faktura. Man setter dette opp i Innstillinger -> Faste tekster. H...
Thu, 2 Sep, 2021 at 3:45 PM
OS - Faste tekster på Tilbud, Ordre eller Faktura
Om det på forhånd er satt opp faste tekster, kan man hente disse fram på Tilbud, Ordre eller Faktura. Se OS - Oppsett faste tekster på Tilbud, Ordre og/elle...
Thu, 30 Sep, 2021 at 7:35 PM
OS - Opprette ordre
Når man skal opprette nye ordre, kan dette skje på flere steder. I denne veiledningen tar vi for oss opprettelse av ordre fra menyen Ordre. Klikk på Oppre...
Mon, 27 Des, 2021 at 2:02 PM