Oppsett

Oppsett nytt firma Lessor lønn
1. Importer Nytt firma.dat fra W:\ElkonorAS\Data\IT\Elkonorløsningen\Lessor  under Administrasjon - Dataeksport/import - Import  2. Oppsett - Jou...
Tue, 19 Mar, 2019 ved 2:09 PM
Se beholdning i Speedycraft
For at en ansatt skal se beholdning på sin Speedycraft må følgende være gjort Gå inn på SpeedyCraft-->Oppsett-->PocketPC-er merk ønsket enhe...
Thu, 26 Apr, 2018 ved 10:23 AM
Strekkoder på varer
Man kan legge inn strekkode på varer i AX ved hjelp av scanning: Lagerstyring -> Varedetaljer Søk opp aktuell vare, trykk Oppsett-knappen og Strekkoder....
Thu, 21 Nov, 2019 ved 9:15 AM
Nytt regnskapsår
Ved nytt regnskapsår må det opprettes nye regnskapsperioder og mva-perioder. Nye regnskapsperioder Økonomi -> Oppsett -> Perioder -> Perioder He...
Tue, 19 Mar, 2019 ved 11:49 AM
Varegrupper
Hentet fra http://efobasen.efo.no/  Nummerisk etter klasse: Alfabetisk etter klassenavn:
Tue, 11 Aug, 2020 ved 9:15 AM
Totalsum per transaksjonstype på faktura
Tilpasningen styres på firma.   For å kunne aktivere den, må dere gå til Prosjekt - oppsett - skjemaer – skjemaoppsett Faneblad Faktura à Velg T...
Fri, 14 Mar, 2014 ved 2:28 PM
Deling av timetransaksjon
Her er beskrivelse for hvordan man deler en timetransaksjon. Først gå til prosjekt i Prosjekt - Prosjektdetaljer og finn prosjektet som har en timet...
Fri, 14 Mar, 2014 ved 2:32 PM
Utligningsperioden eksisterer ikke
Gå på Økonomi - Oppsett - Merverdiavgift - Mva-perioder. Da får du opp følgende bilde: Hvis perioden ikke finnes, klikk på knappen Ny periode for ...
Tue, 16 Sep, 2014 ved 8:41 PM
Opprettelse av ny journal/nummerserie
Opprettelse av ny journal /bilagsserie  Gå til Økonomimodulen  Under Oppsett finner du  Journaler - Journalnavn  Tryk...
Wed, 1 Okt, 2014 ved 6:45 PM
Merverdiavgift på kontoplan
Normalt skal det i alle firma være aktivert et parameter som heter "Mva-retningskrav". Dette innebærer at dersom det skal beregnes mva på en konto...
Fri, 15 Feb, 2019 ved 3:27 PM