Dokumentasjon brukere

Pakker i bestillingsverktøy
Dette er en funksjon som gjør det mulig å definere opp x antall lister med standard innhold for å gjøre bestillinger så enkelt som mulig om man for eksempel...
Fri, 28 Nov, 2014 ved 9:56 AM
Tegneverktøy
Tegneverktøyet er nå tilgjengelig for alle brukere i første utgave. Dette betyr at det helt sikkert vil komme noen endringer underveis, men grunnprinsippet ...
Fri, 16 Apr, 2021 ved 9:50 AM
Tegne kursopplegg mellom punkter
Etter å ha lagt inn punktene så markerer man de punktene man ønsker å koble sammen og klikker på knappen "Koble", klikk på knappen flere ganger fo...
Thu, 19 Des, 2019 ved 2:13 PM
Opplasting av tegning fra 3.parts app
Man kan sende inn tegninger fra hvilken som helst 3.parts app til Kalkyleverktøy som en plantegning. I dette eksempelet er appen Magicplan (https://www....
Fri, 14 Feb, 2020 ved 10:25 AM
Koble pakkeliste sammen med symboler i Tegneverktøy
Dette beskriver hvordan man definerer pakker i pakkelisten til å kobles sammen med symboler i Tegneverktøy slik at man kan få pris i kalkylen basert på symb...
Fri, 10 Jul, 2020 ved 2:03 PM
Kalkyleverktøyet - lage egen tilbudsmal
Inne på Tilbudsbrev kan man lage egne maler, ved først å velge Montørsalg: Gjør de endringene man ønsker og trykk Lagre mal: Gi malen...
Thu, 24 Mar, 2022 ved 2:28 PM
Import av xml-fil til Kalkyleverktøyet
XML-fil mottatt fra den som forespør om tilbud, kan importeres til Kalkyleverktøyet. Lagre filen. Trykk Import av XML-fil. Trykk Velg fil og søk ...
Wed, 8 Sep, 2021 ved 8:59 AM
Beregne salgspris - Elotec
Nå kan man sette opp beregningsregel for beregning av pris på Elotec-varer, der prisoppdatering skjer til Ordrestyring. Trykk +Beregningsregel Velg type reg...
Thu, 19 Mai, 2022 ved 4:59 PM
Kom i gang - Nyttig for ny-bruker
VELKOMMEN TIL ELKONOR!  Elkonor er elektrikerkjeden som gjør smarte, elektriske løsninger enkelt tilgjengelig for næringslivet og privatmarkedet. Les m...
Tue, 22 Nov, 2022 ved 11:57 AM