1. Varer -> Regulering
  Trykk Importer-knappen.Trykk 'Eksempel fil' for å laste ned import-mal. Åpne filen og lagre den hos deg selv med eget navn.
  A) Kopiere varenummerne fra lagerrapporten (Rackbeat - Lagerrapport) Vi anbefaler å ta ut rapport og importere varetelling pr lager.
  Lim inn varenummerne i Produktnr-kolonnen i eksempel-filen, ved å høyreklikke og velg Lim inn verdier. NB! Bruk 'Lim inn verdier' for å få med ledende nuller.
  C) Skriv inn aktuell telledato i alle linjene
  D) Skriv inn aktuelt lagernummer i Lokasjon
  E) Sett 0 i antall på alle linjene
  F) Tøm innholdet i Kostpris-kolonnen, la bare overskriften stå igjen.
  G) Kopiere 'ja' til alle linjene i Årsak-kolonnen.
  H) Fyll inn korrekt antall på de varene som er talt opp.
  Lagre og lukk filen.
  Dra filen inn i Importer lagerjusteringer-skjermbildet.Da får man fram en visning av noen linjer. Trykk Importer-knappen.
  Du vil få fram dette skjermbildet:
 2. Gå til Regulering, søk opp ditt lager i Lokasjon-feltet og sjekk at antallene er de tallene som er talt opp. Trykk 'Bokfør alle'-knappen. 
 3. Etter noen minutter - Ta ut lagerrapporten Rackbeat - Lagerrapport på nytt, og se at rapporten stemmer med opptellingen.