Logg inn på OS Vehicle : https://ordrestyring.rekyl.nu/

Trykk på kjørelogg , deretter Handlinger , skriv ut kjørelogg 


 Velg ønsket dato intervall /periode , eventuelt sjøfør / bil  .
Trykk så kjørelogg . 
Om du ønsker detaljer huk av for vis detaljer 
Trykk så kjørelogg . 


Du får opp en slik per ansatt :