Slik gjør man når GPS-enhet skal flyttes fra en bil til en annen:


- Ta ut GPS-enheten fra gammel bil.
- Scanne GPS-enheten på nytt og skriv inn nytt bilreg.nr. og firmanavn.

OS Vehicle-kjøretøylisten skal da oppdateres automatisk.