Logg inn på Shopbox


https://my.shopbox.com/


Velg Salg og Rapporter Velg Tilpasset Rapport 
1. Standard betalingstyper  definer konto.nr og navn 

2. Velg hvor ofte dere øsnker tilsendt rapporten per mail 

3. Legg inn øsnket epost denne skal leveres til 

4: Type : CSV

5. Rapporttyp: Xledger


 Trykk Lagre 
6. Om du behøver en manuell rapport for en gitt periode kan denne bestilles her 

    Definer ønsket dato intervall , epost og trykk Send.