I Xledger:


Forsystem -> Importer -> FilimportVelg  GL02 - Shopbox (ShopBox_GL02) i Importdef.-feltet. 


Trykk Finn(1) og trykk Upload file (2)

Velg Filen fra Shopbox : 

Trykk Last opp.
Markere linjen (1), trykk Godkjenn(2)og Lagre(3)


Filen får nå status «Klar til kjøring»Filer som er lastet opp i bildet Forsystem > Filimport, kan prosesseres videre manuelt ved å kjøre denne prosedyren. Denne jobben kjøres automatisk kl. 05.00, kl. 09.00 og kl. 17.00.►Gå til Forsystem > Importer > Filimportprosessering

►1.  Huk av for E-post dersom du vil ha en status fil for importen tilsendt på mail. Kan være nyttig om importen feiler.

►2. Klikk på Bestill jobb


►Filen blir nå validert at grunndata er OK og bokført automatisk om alt er OK

-Bokføringsjobben kjøres automatisk hver 30 min på dagtid eller kan startes manuelt 

►For å sjekke gå til Forsystem > Importer > GL-Importer

►Linjer som er bokført har status «Kjørt» og er standard skjult