Denne artikkelen beskriver hvordan data blir oppdatert fra underliggende systemer i Elkonor next til Power BI.


I motsetning til AX så har vi ikke direkte tilgang til databasen og må derfor benytte en database i mellom som heter Synapse. Data oppdateres derfor ved at Synapse henter fra Ordrestyring og Xledger til Synapse, så henter Power BI igjen fra Synapse.


Slik ser datamodellen for dette ut:


Dette betyr at data som er lagt inn før 02:00 i Ordrestyring er oppdatert i Power BI 06:00.


For Xledger er det litt annerledes, der er det data som er postert før midnatt dagen før som blir med i oppdateringen 06:00.

MEN, når det gjelder utgående faktura samles disse opp og oppdateres 03:00 så er det 2 døgn forsinkelse dette.


Her er en tabell som ytterligere forklarer dette i detalj:


Dette er selvsagt ikke optimalt og vi jobber derfor med en bedre modell som vi håper er på plass i mars/april 2023.