Hva er jublo og hva brukes det til

Jublo er en nettbasert plattform som lar kundene bestille tid for en håndverker direkte i kalenderen og samtidig håndterer den all ordrespesifikk kommunikasjon mellom håndverkere og deres kunder. 
Med Jublo er all kommunikasjon samlet på ett sted, slik at den lett kan nås for både deg og din kunde. På den måten reduseres risikoen for misforståelser og uklare avtaler.

Samtidig er det mulig å være proaktiv og sende en påminnelse til kunden feks dagen før eller en time før oppgavestart.
Funksjoner Jublo har ganske mange nyttige funksjoner som kan brukes.
                                        Under kan du lese om de tilgjengelige funksjoner per nå i Jublo                                                                         for Elkonor.Kommunikasjon - 
Kommuniser enkelt med kundene dine i Jublo. I plattformen kan du ha direkte kontakt med dine kunder både via e-post og sms. (sms koster 0,79kr). 
Man kan blandt annet fortelle kunder hva som er avtalt, (sende tilbud-denne funksjonen er ikke tilgjengelig ennå) og sende påminnelser (påminnelser kan settes opp slik at det sendes ut automatisk) Eller sende påminnelse om at/hvis en ansvarlig eller tidspunkt for dette oppdraget er endret. 

Her er det også mulighet for å kommunisere internt med andre medarbeidere.Filer/dokumentasjon - Ønsker du å be om bilder fra kunde så kan kunden ta bilder og laste opp i Jublo, ellers så kan du selv sende/laste opp bilder til kunde. Det er også mulig å legge inn andre filer/dokumenter. Dette synkroniseres også over i Odrestyring.
Tilbud - Her kan man lage egene tilbud til kunder, som også kan akseptere tilbudet digitalt, og som igjen kan bli konvertert til ordre i Ordrestyring. 
Denne funksjonen er ikke aktiv foreløpig


Flere funksjoner vil komme etterhvert.


Hvordan bruke jublo


For å ta i bruk modulen må den aktiveres først. Dette gjøres i Markedsplass i Ordrestyring. Gå inn på Markedsplass -> Velg Jublo -> Installer Jublo.Du vil da få Jublo under Tilleggsmoduler.

Gå inn på Jublo. Da vil du komme til Dashbord. Her ser du oversikten over moduler. Foreløpig tilgjengelige valg er SAKER og SAKSKANAL (som er Ordrestyring) 

   Gå inn på Saker for å se saksoversikten.

Her kan du se saker/ordre som har blitt opprettet i Ordrestyring. Fanen Kommunikasjon indikerer på om saken er med/uten Jublo. Rødt betyr at den ikke er aktiv. Blått betyr at den er aktiv og det er mulig å kommunisere via Jublo.


For å aktivere/deaktivere Jublo kan dette gjøres på 2 måter. Det ene for aktivering er å velge/huke på for "Send melding via Jublo" når man oppretter ordre.
Den andre måten er å gå inn på Jublo -> Saker og deretter trykk på det røde bjelle-ikonet under kommunikasjon som vist på bildet over. Da vil den bli blå. For å deaktivere kan man igjen klikke på den blå bjellen.
Når du er inne på saken i Jublo så har man muligheter for kommunikasjon med kunde.


1. Kunde - her sendes melding til kunde.

2. Intern - her sendes melding internt.

3. Av/på knapp for å aktivere eller deaktivere kommunikasjon via Jublo.

4. Send knapp - Skriv inn melding og trykk på knappen for å sende melding.

5. Saksansvarlig.

6. Kundemappe og Ordrestyring- Her kan man se filer som er sendt i kommunikasjon med kunde eller ansvarlig. Det er også mulig å få over dokumentasjon til Ordrestyring/ordre.

7. Status for lest/ulest melding til kunde. Her vil du se mail ikonet endrer seg når kunde har lest meldingen.
Alternativer


For å gå inn på innstillinger, trykk på navnet øverst til høyre og velg Innstillinger.Da vil du komme til generelle innstillinger

Her kan man blandt annet endre på notifikasjoner. Aktivere eller deaktivere varselinger på e-post/SMS, samt endre på tekst på meldinger som blir sendt ut til kunder.