Lønnsarter

Oversikt mest brukte lønnarter: 

 

KodeBeskrivelseKommentar
2300Fri Telefon (trekkpliktig fordel)
11Fast månedslønnTar utgangspunkt i årslønn og ganger med deltidsprosent.
1000Timelønn
119Sykelønn timelønnede / sykt barn
3005KilometergodtgjørelseTrekkfri sats på 3,50 er standard
3050Bilgodtgjørelse fast m skatt/avg 
2205Fri yrkesbil med el.kjørebok (fordel kilometer)Fordel av privat bruk bil.
2060Pensjonsforsikring - kollektiv bedriftens andelvises på lønnsslippen
2066Pensjonsforsikring - kollektiv bedriftens andelvises ikke på lønnsslippen
2451Frie bompenger (trekkpliktig fordel)
5090Kantinetrekk
700Bonus med feriepengerBonus knyttet til arbeidsinnsats
720Bonus uten feriepengerBonus ved overskuddsdeling
201Helligdagsgodtgjørelse
8918Refusjon sykepengerReduserer AGA grunnlaget
22xx Lønnart for fri bilFirmabil
 
7994Skattetrekk variabeltEkstra skatt
2000Livsforsikring - gruppelivskattepliktig fordel
2001Livsforsikring - gruppeliv -Rapporteringskattepliktig fordel rapportering
2020Ulykkesforsikring (skattepliktig fordel)
2021Ulykkesforsikring (skattepliktig fordel rapportering)
2050Helseforsikring - behandlingsforsikringskattepliktig fordel
2051Helseforsikring - behandlingsforsikring - rapporteringskattepliktig fordel rapportering
1500
Feriepenger opptjent i fjor

1550
Feriepenger - ekstraferie over 60 år

0403               
Fastlønn trekk ferie, beløp

x

x

x

x

x

x

x

x