Følg stegene under

  • Steg 1: Klikk på Lønn/Reise-> Satser og tabeller -> Satsoppsett.
  • Steg 2: Klikk deretter i neste vindu på den grønne + knappen oppe til høyreRateelement = Satsoppsett


Normale satser som må legges inn:

  • Timelønn
  • Årslønn
  • Overtid dersom overtid ikke er timelønn * 1,5 for 50% og timelønn*2 for 100%.
  • Andre ekstra tillegg, utenbystillegg, reklame på bil osv.