Hvordan registrere pensjonsleverandør i Xledger 


Steg 1: Klikk på Administrasjon -> Objekter -> ObjektsverdierSteg 2.  Søk opp «pensjonsordning» og trykk ny:


Pensjonsplan kan ligge blank . 
Legg opp informasjon som under:Steg 3.  Klikk på Lønn/reise-> Ansatte -> Ansatte koblingsverdier 

Pensjonsavtalen må kobles opp mot en ansatt for å bli med på a-meldingen.

Har ikke noe å si hvem den kobles mot. Velg ordring og fra dato for ordningen:
Trykk +