Feriepengesats legges opp under satsoppsett.


Standard er satsen satt til 12%
  • Steg 1: Klikk på Lønn/Reise-> Satser og tabeller -> Satsoppsett.
  • Steg 2: Klikk deretter i neste vindu på den grønne + knappen oppe til høyre 
  • Steg 3: Fyll ut utfyllingsboksen som dukker opp og Lagre. (Oppsett og satsoppsett)     
    .

  • Oppsett: Skriv inn Feriepengeprosent  i rateelement
  • Satsoppsett: Velg dato det skal gjelde fra og Sats


Dersom dette skal endres legger man opp lokal sats som nedenfor: