Dersom en tidligere ansatt starter igjen, så fjerner du datoene under «ansatt fra» og «ansatt til» og «sluttgrunn» på ansattkortet. 


Deretter  legger du inn den nye startdatoen og evt. gjør andre endringer der det er aktuelt.


Den historiske til og fra datoen kan man f.eks. legge inn under «info» feltet dersom man ønsker å ta være på denne.