Slik kan man importere vareregister til Rackbeat.
Gå til Varer -> Grupper for å sjekke om det finnes gruppe der (i eksemplet bruker vi 1001). Hvis ikke - trykk 'Opprett ny' og registrere denne.

Gå til Varer -> Produkter og trykk Importer-knappen.

Trykk på 'Eksempel fil' i neste skjermbilde.
Åpne filen

Her ser man eksempel på hvordan en importfil skal utfylles.

Det er ikke nødvendig å fylle ut alt dette, så slett all info som ligger i filen.
Det holder å fylle ut følgende kolonner:
Varenr.
Gruppe (1001)
Varenavn
Kostpris (Dersom kostprisen er mer enn kr 999, pass på at det ikke er tusenskilletegn i beløpet.)
Salgspris (Dersom du ikke vet salgsprisen, kan det stå 0. Salgsprisen beregnes i Ordrestyring.)Legg merke til hvor mange varelinjer du har i filen.
Lagre filen på egnet sted, først i xlsx-format og så med CSV UTF-8 (kommadelt) (*csv)-format.
(Xlsx-formatet er greit å ha som en backup.)

Tilbake til Rackbeat-skjermbildet, henter du fram mappen der du lagret filene dine, og drar csv-filen inn i 'Velg fil'-området.

Neste skjermbilde viser de første linjene fra din fil - hvordan de blir linket inn, og antall linjer som blir med i importen ser du i den blå Importer-knappen.

Trykk Importer-knappen - og du vil få fram et lite vindu der det står at systemet laster inn.


Så vil det komme fram på skjermen når importen er fullført.

Gå til Varer -> Produkter for å se at varene er på plass.