Dette forutsetter at man har hentet data til Power BI modellen på det aktuelle selskapet!


 1. Gå til siden "Åpne poster leverandører" i Power BI, her ligger alle poster som skal hentes ut
 2. Før vi henter dette ut må det kontrolleres mot AX
 3. Åpne AX og legg inn riktig firmaid i adressefeltet øverst
 4. Gå til modulen Leverandør
 5. Åpne opp "Status"
 6. Klikk på rapporten "Leverandørsaldoliste med kredittgrense"
 7. Klikk på "Velg"
 8. Klikk på "Utskriftalternativer"
 9. Kryss av for "Skriv ut samlet sum"
 10. Klikk Ok
 11. Legg inn riktig dato
 12. Klikk ok
 13. Kontroller sum mot Power BI
 14. Dersom sum ikke stemmer så skyldes det antakelig at det er gjort betalinger og følgelig utligninger over etter cut-off, da må disse utligningene åpnes for at de skal vises i Power BI rapporten
 15. Dersom det er linjer som mangler verdi i feltet "Kode i Xledger" så betyr det at orgnr på leverandøren ikke finnes i Xledger. Dette skyldes enten at leverandøren ikke ligger i Xledger eller at det mangler eller er feil orgnr i AX, dette må korrigeres før man kan gå videre
 16. Da skal man ta ut CSV filen med data ved å klikke på de tre prikkene i tabellen med transaksjoner og velge "Eksporter data"