Importere til Rackbeat - varebeholdning ved oppstart
Import av varebeholdning forutsetter at varene allerede finnes i Rackbeat. 
Veiledning på import av varer til vareregister, finner du her: Rackbeat - importere vareregister


Gå til Varer -> Regulering
Trykk Importer-knappen.

Trykk 'Eksempel fil' for å laste ned import-mal.
Åpne filen og lagre den hos deg selv med eget navn og i CSV UTF-8 format. Her har jeg lagret den som 'Importer lagerjusteringer Bil 1 17.12.2021'.


A) Skriv inn opptellingsdato.
B) Legg inn varenummerne. NB! Om du kopierer inn fra annet sted, høyreklikke og bruk 'Lim inn verdier' for å få med ledende nuller.
C) Skriv inn aktuelt lagernummer i Lokasjon
D) Sett inn antall i alle linjene
E) Tøm innholdet i Kostpris-kolonnen, la bare overskriften stå igjen.
F) Kopiere 'ja' til alle linjene
Lagre og lukk filen.

Dra opptellingsfilen inn i skjermbildet.Trykk Importer.


Dersom noe er feil, vil det komme fram en feilmelding på skjermen.
Om alt er OK, vil det komme fram en melding om at importen er fullført:


  1. Gå til Varer -> Regulering, søk opp aktuelt lager i Lokasjon-feltet og sjekk at antallene er de tallene som er talt opp. Trykk Bokfør alle-knappen. 
  2. Etter noen minutter - Ta ut lagerrapporten Rapportering -> Opptelling på nytt, og se at alle varene er med.