Varetelling i Rackbeat, anbefaler å bruke importfunksjonen.


 1. Ta ut lagerrapport før telling
  Rapportering -> Opptelling
  Velg hvilket lager/lokasjon som skal telles. Legg merke til at lageret har et nummer. Det er dette nummeret man skal bruke når man importerer tellelisten.
  Markere 'Skjul tomme varer'.
  Trykk Søk.Når varene er listet opp, trykk 'Last ned ark'.
  Dette skjermbildet kommer fram, og blir borte når filen er ferdig.
  Trykk 'Last ned fil'. Man får også tilsendt link til filen i e-post.
  Trykk 'Last ned fil'. Man får også tilsendt link til filen i e-post.
  Trykk den lille haken ved siden av filen og trykk Vis i mappe.
  Da vil du finne den i dine Nedlastinger.

  For å kunne få med ledende nuller lastes filen inn i Excel.
  Åpne Excel og opprett et blankt Excel-ark.
  Trykk Data-folder øverst, deretter Fra tekst/CSV.
  Markere eksport-filen du fant under Nedlastinger og trykk Importer.
  Trykk Last inn.
  Denne kan skrives ut og benyttes som en varetellingsliste der man noterer antall på lager i en egen kolonne.
  Lagre filen.

 2. Nullstill lageret
  Varer -> Regulering


  Trykk Importer-knappen.

  Trykk 'Eksempel fil' for å laste ned import-mal.
  Åpne filen og lagre den hos deg selv med eget navn. Her har jeg lagret den som 'Importer lagerjusteringer Bil 1 17.12.2021'.

  A) Kopiere varenummerne fra lagerrapporten i punkt 1
  B) Lim inn varenummerne i eksempel-filen, ved å høyreklikke og velg Lim inn verdier. NB! Bruk 'Lim inn verdier' for å få med ledende nuller.
  C) Skriv inn aktuell telledato i alle linjene
  D) Skriv inn aktuelt lagernummer i Lokasjon
  E) Sett 0 i antall i alle linjene
  F) Tøm innholdet i Kostpris-kolonnen, la bare overskriften stå igjen.
  G) Kopiere 'ja' til alle linjene
  Lagre og lukk filen.Dra filen inn inn i Importer lagerjusteringer-skjermbildet.
  Da får man fram en visning av noen linjer.
  Trykk Importer-knappen.  Gå til Regulering, søk opp ditt lager i Lokasjon-feltet og sjekk at tallene er motsatt vei av eksporten.Trykk Bokfør alle-knappen. Selv om det kommer fram en melding om at alt er bokført, tar det litt tid før det blir oppdatert i tabellen bak. Det er derfor lurt å vente noen minutter før man kjører lagerrapporten igjen
  (Rapportering -> Opptelling som vist i punkt 1), for å sjekke at lageret er tomt.

 3. Opptelling
  Åpne importarket du brukte ved nullstilling, mitt ark var 'Importer lagerjusteringer Bil 1 17.12.2021'. Lagre det med nytt navn. Her har jeg lagret det som 'Importer lagerjusteringer Bil 1 17.12.2021 opptelling'.
  Fyll inn antallene som er notert ved varetellingen og fjerne alle linjene med 0 i Antall-kolonnen.
  (Om man har tunga rett i munnen, kan man gjøre både nullstilling og telling i samme operasjon, men man har bedre kontroll om man først nullstiller og så kjører import av tellingen.)
  Gå til Varer -> Regulering

  Trykk Importer-knappen.
  Dra opptellingsfilen inn i skjermbildet.

  Trykk Importer.

 4. Gå til Regulering, søk opp ditt lager i Lokasjon-feltet og sjekk at antallene er de tallene som er talt opp. Trykk Bokfør alle-knappen. 
 5. Etter noen minutter - Ta ut lagerrapporten Rapportering -> Opptelling på nytt, og se at alle varene er med.