Kobling til Altinn settes opp her: Administrasjon -> Tilgangskontroll -> Eksterne brukere:

Brukernavn: Påloggingskode i Altinn
Nytt passord og Bekreft passord: Altinn-passordet
Bankkonto: Driftskontonummeret

Trykk Lukk.
Trykk Lagre når du kommer tilbake til forrige bilde.