Her er stegene ved mva-oppgjør, som gjelder ved oppstart Xledger midt i en termin.

1. Oppgaveliste -> Mva.-melding, trykk på mappen for aktuell termin -> Hovedbokstransaksjoner (mva.-sjekk)

Sjekk at alle transaksjoner i perioden er kontert med korrekt mva-kode. 


2. Økonomi -> Mva.-oppgjør -> Terminoppgave

Terminoppgaven genereres automatisk 3 uker før forfall, og oppdateres hver natt. Om man har postert transaksjoner i dag, vil disse komme med når man kjører terminoppgaven.Her er det markert for å sende terminoppgaven på e-post (til seg selv), men den dukker også opp i Min e-boks i Xledger.

Velg aktuell termin.

Ved generering av ordinær terminoppgave, velger man Rapportoppgave = Hovedoppgave.

Dersom man senere har behov for å gjøre korrigeringer, kan man i Rapportoppgave velge enten 'Korrigert oppgave' eller 'Tilleggsoppgave'.

Trykk Bestill jobb.


3. Økonomi -> Mva.-oppgjør -> Mva-melding

Trykk på mappeikonet for å se oppsummeringen av mva-rapporteringen.

Ved oppstart Xledger midt i en termin, viser denne oversikten bare tall fra den perioden som er bokført i Xledger. Derfor må man her trykke Manuell, Lagre og Lukk.


4. Økonomi -> Mva.-oppgjør -> Terminoppgave bilag

Når man trykker Bestill jobb, vil det opprettes et VAT-bilag der mva-kontoene tømmes mot konto 2740 for de transaksjonene som er ført i Xledger.5. Bank -> Forfallsliste

Her vil man finne betalingstransaksjonen til skatteoppkreveren. Bilaget er av bilagsart VAT. Noter deg bilagsnummeret (sannsynligvis #1). 


6. Regnskap -> Bilagspostering -> Bilagsregistrering

Sammenstill tallene fra gammelt system og Xledger, slik at du har summene pr. konto klart.Trykk Hent bilag.Skriv inn År, Bilagsart (VAT) og bilagsnummeret du fant i punkt 5, og trykk Korriger.

Endre Faktura-beløpet til summen av det som skal utbetales.
Markere hver enkelt linje og endre til samlet beløp for hver konto.
Når alle linjene er endret, trykk Lagre og Utført.

Ta gjerne en kikk på Bank -> Forfallsliste, for å se at det blir korrekt beløp til utbetaling.


8. Økonomi -> Periodeavslutning -> Spesifikasjoner 

Her velger man aktuelle perioder.
Markere Steng perioder for å stenge Xledger for videre posteringer i de aktuelle periodene.
Når man trykker Bestill jobb, blir periodene stengt, og det vil genereres en rapport med alle transaksjoner i de aktuelle periodene. Du vil finne denne rapporten i Min e-boks.