Her kan man ta ut saldobalanse med periodens saldo og UB:
Økonomi -> Pivotert kontobalanse


For å få med UB for fjoråret, velg fra og med 'desember måned i fjor' (2112 for 2021 desember) i Tid-feltet.
Trykk Finn for å få fram tallene.Trykk Excel-ikonet hvis du ønsker å eksportere oversikten til Excel.