Her kan man ta ut saldobalanse med IB, periodens saldo og UB:
Økonomi -> Pivotert kontobalanse


Trykk Avansert og sett følgende kriterier for å få med alle konti i f.eks. november 2021.Trykk Excel-ikonet for å eksportere oversikten til Excel.