I Xledger kan man gjøre konteringer i Excel og slippe Excel-dokumentet inn som vedlegg i bilagsregistreringen.

Dette er et effektivt verktøy når man skal kontere mange linjer som feks skal splittes ut på forskjellige koststeder, prosjekter osv.


Vedlagte Excel ark kan benyttes, og man kan også fjerne og legge til kolonner om man har behov for å få inn flere opplysninger.https://www.screencast.com/t/7FjEocP4q3K