I Xledger kan man gjøre konteringer i Excel og slippe Excel-dokumentet inn som vedlegg i bilagsregistreringen.

Dette er et effektivt verktøy når man skal kontere mange linjer som feks skal splittes ut på forskjellige prosjekter (GLObject1) / koststeder (GLObject2) / kostnadsbærer (GLObject3) osv.


Vedlagte Excel ark kan benyttes, og man kan også fjerne og legge til kolonner om man har behov for å få inn flere opplysninger.https://www.screencast.com/t/7FjEocP4q3K