For å få inn i Xledger de postene som står åpne i banken ved oppstart, går man inn på
Bank -> Banktransaksjoner -> Kontoutdrag registrering

Trykk +-ikonet for å legge til åpen post.