I Bankavstemming kommer alle transaksjoner fra banken inn i Bank-kolonnen.

Gebyrer og andre faste bankkostnader kan settes opp til å bokføres automatisk.
Kopiere med teksten fra Bankavstemming, ettersom oppsett bokføring er case sensitiv.

Oppsettet gjøres i Elkonor Konsern: Bank -> Bankkonti -> Oppsett bokføring.

Sjekk først hvilken Kode som er neste nummer, f.eks. NO050.

1. Markere en eksisterende som ligner på den du skal opprette.
2. Trykk Kopiere-ikonet.
3. Skriv inn neste nummer i Kode-feltet.
4. Kopiere inn teksten fra bankavstemming. Sett * foran eller bak, eller begge deler, alt ettersom utfra hva du skriver inn. * betyr at Xledger tar med seg hva som helst der * er satt inn her.
5. Trykk Lukk og lagre.