I Xledger kan man ha Kostnadsbærere tilknyttet kontogrupper.
F.eks. hver enkelt bil knyttes til kostnadsbærergruppen 'Biler' som igjen kobles til kontogrupper.


Administrasjon -> Objekter -> Objektsverdier

1. Søk fram Kostnadsbærer i Objekt-feltet og trykk den blå søke-firkanten.


Trykk 'Opprett ny forekomst' eller det grønne +-ikonet for å legge til ny kostnadsbærer.


Gruppe
Opprett først en "kostnadsbærergruppe" f.eks. 'Biler'.

Skriv inn ønsket Kode, Beskrivelse og markere Tillat postering. Trykk Lagre og lukk.


Hver enkelt bil
Trykk det grønne +-ikonet for å opprette selve bilene.


Skriv inn ønsket Kode, Beskrivelse, markere Tillat postering og velg "kostnadsbærergruppen" 'Biler' i Overordnet-feltet. Trykk Lagre og lukk.


Regnskap -> Kontering -> Koblingsverdier konteringsdimensjoner

Trykk den grønne +-knappen for å legge til.

Kobling-feltet: velg 'Kontogruppe til Kostnadsbærer'
Overordnet verdi: velg hvilken kontogruppe du skal kunne kontere på med aktuelle kostnadsbærere
Underordnet verdi: velg "forelderen", slik at alle tilhørende kostnadsbærere kan velges ved kontering. (Dersom det bare var én bil, kan man velge selve bilen i stedet for forelderen.)

Trykk 'Lukk og lagre'.

Trykk +-knappen for å legge til flere kontogrupper som skal være gyldige for aktuelle kostnadsbærere.