I Xledger kan man ha Kostnadsbærere tilknyttet kontogrupper.
F.eks. hver enkelt bil knyttes til kostnadsbærergruppen 'Biler' som igjen kobles til kontogrupper.


Administrasjon -> Classic-skjermbilder -> Objektsverdier

1. Søk fram Kostnadsbærer i Objekt-feltet og trykk Finn.

Trykk +Ny.


Gruppe
Opprett først en "kostnadsbærergruppe" f.eks. 'Biler'.

Skriv inn ønsket Kode og Beskrivelse og trykk Lagre.


Hver enkelt bil
Trykk +Ny for å opprette selve bilen.


Skriv inn ønsket Kode og Beskrivelse og velg "kostnadsbærergruppen" 'Biler' i Forelder-feltet. Trykk Lagre.


Regnskap -> Kontering -> Koblingsverdier konteringsdimensjoner

Trykk den grønne +-knappen for å legge til.

Kobling-feltet: velg 'Kontogruppe til Kostnadsbærer'
Overordnet verdi: velg hvilken kontogruppe du skal kunne kontere på med aktuelle kostnadsbærere
Underordnet verdi: velg "forelderen", slik at alle tilhørende kostnadsbærere kan velges ved kontering. (Dersom det bare var én bil, kan man velge selve bilen i stedet for forelderen.)

Trykk 'Lukk og lagre'.

Trykk +-knappen for å legge til flere kontogrupper som skal være gyldige for aktuelle kostnadsbærere.